Tank Opslag Verbeke     
   

Nuttige wenken


Foto:
carinaplusdavid.com

-1- Zaalhuur
Onze zaal is gratis daar wij de catering zelf verzorgen.
Stoelhoezen zijn mogelijk à € 2,00 p.p.

 

-2- Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W ..

 

-3- Bediening
Bediening zaal personeel inbegrepen tot einde feest.
Bediening op verplaatsing is €18,50 per uur per persoon

 

-4- Bestelling
Bij het vastleggen van de zaal vragen wij €250 voorschot cash. Eens een prijs gegeven dan behoudt u
deze prijs des ondanks wij een prijswijzing zouden doorvoeren vooraleer uw feest is geweest. Breng uw
brochure dus mee tijdens de voorbereidingsgesprekken (14 dagen voor uw feest).

 

 
 
 

Foto's: Fotostudio 58 - Niel

-5- Bespreking
Uw definitief aantal gasten geeft U ons ten laatste 14 werkdagen voor uw feest door. Voor kinderen tussen 3 en 8 jaar word de halve prijs van een volwassene gerekend. Gelieve ook uw lijst van u genodigden af te printen en eventueel u tafelschikking mee te brengen. Wij vragen ook om 50% van het totale bedrag te betalen 14 dagen voor uw feest.

 

-6-Eindbetaling
In de week volgend op u feest nemen wij met u contact op om een afspraak te maken voor de eindafrekening. Bij laattijdige betaling zal een nalatigheidintrest van 1,5% per maand aangerekend worden. Bij geschillen is alleen de rechtbank van Mechelen bevoegd.

 

-7- Opzegging
Het voorschot wordt terugbetaald indien er een vervanghuurder voor dezelfde dag is gevonden. Dit voorschot kan ook gebruikt worden indien U een feest geeft binnen het jaar na de verstrekende datum.

 

-8- Schade
De inrichter is verantwoordelijk voor de door zijn gasten aangerichte schade of diefstal aan gebouw, meubilair, tuin of inrichting.

 

-9- Verantwoordelijk
De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of schade toegebracht aan kledij of andere bezittingen die door de gasten in de vestiaire geplaatst worden. De parking aan de feestzaal is beschikbaar voor iedereen, dus ook op eigen verantwoordelijkheid.

 

-10- SABAM
De huurder of inrichter zal zelf het nodige doen om zich in regel te stellen.
De ondertekende van het huurcontract verklaart zich hierbij akkoord te zijn met de bovenstaande voorwaarden.

   

 

Feestzaal 't Lepeltje | Naalstr 43d | 2570 Duffel
Tel: 015 31 66 66 | Fax: 015 31 00 05 | E-mail: feestzaal@tlepeltje.be